Durumunuzu Seçiniz.
>

Belki henüz rahminizdeyken çocuğunu­zun cinsiyetini öğrendiniz veya doğum anını beklediniz ve "Bir kız!" ya da "Bir oğlan!" dediklerini duydunuz. Her iki durumda da, şüphesiz çocuğunuzun cinsiyetini keşfetmekten keyif aldınız, çünkü bu bilgi bebeğinizin kim ol­duğu (ve olacağı) hakkında size ipucu verdi. Çocukların, kendilerini dişi veya erkek ola­rak tanımlayan sergiledikleri farklı kişilik özel­likleriyle ilgili hâlâ pek çok bilinmeyen nokta vardır. Bu konu oldukça tartışmalıdır. Bazı kişi­ler hormonların kimliği yönettiğine inanırken, diğerleri cinsiyet farklılıklarının nedeni olarak 'çevre'yi ileri sürmektedir. Her iki durumda da, her iki faktör de erkeklik ve dişilikte önemli rol oynamaktadır. Çocuğunuzun cinsiyeti hakkında düşünürken ak­lınızda tutmanız gereken en önemli şeylerden biri, aynı cinsiyetten olan çocukların arasında iki cins arasında olandan daha çok farklılık bulunduğudur. Başka bir deyişle, iki kız çocuğu, bir kız ve bir er­kek çocuğundan daha az birbirine benzeyebilir. Ay­rıca oldukça geniş bir "normal" erkek ve kadın dav­ranışı yelpazesi vardır. Bu yüzden oğlunuz veya kı­zınız tipik davranışın kesin tanımlarına uymuyorsa, endişelenmemelisiniz. Pek çok uzman artık erkek­leri kadınlardan ayıran doğuştan gelen belirli özel­liklere inanmaktadır. Çocuğunuzun cinsel kimliği veya kendini nasıl gördüğü, çok erken oluşmaya başlar. Cinsel hormonlar, doğumdan önce kız ve er­kek çocuklarının beyinlerinde organize edilen belir­li biyolojik farklılıklar yaratır. Bebekken kızlar sesle­re daha duyarlıdır, erkeklerden daha önce konuş­maya başlarlar ve yaşamları boyunca da daha ko­nuşkan olarak kalırlar. Ayrıca insanların yüzlerinde- ki ifadeleri daha iyi okurlar ve beden dili gibi zor al­gılanan bilgileri daha kolay alırlar.

Diğer taraftan erkek çocukları, bir nesnenin diğe­riyle ilişkisi veya üç boyutlu bir nesneyi kafalarında hareket ettirmek gibi nesneler arası ilişkiyi anlama konusunda daha yetenekli olurlar. Ayrıca saldırgan olmaya ve fiziksel faaliyetlere daha yatkındırlar. Dünyaya geldikten sonra, bir bebek aynı zaman­da çevrenin etkisi altında demektir, niyetiniz, cinsi­yet ayrımı yapmaksızın davranmak olmasına rağ­men çocuğunuz, büyük olasılıkla bir kız ya da erkek olmanın ne anlama geldiği hakkında gizli ipuçlarını sizden alır. Onu kucaklama şeklinizden, bir bebekmiş gibi oynamanızdan (ebeveynler, özellikle de babalar, oğullarıyla daha hareketli oyunlar oynarlarken kız çocuklarına karşı daha yumuşak davranır­lar) ve yabancıların "çok şeker" veya "ne kadar güç­lü" gibi iyi niyetli yorumlarına kadar her şey çocuğu­nuza "uygun" davranış duygusunu verebilir. Çocuk gelişimindeki çoğu şey gibi çocuklar da cinsiyet kimliği kazanırken tipik evrelerden geçer­ler. Okul öncesi yıllarda, çocuklar kızlar ve erkekler arasındaki fiziksel farklılıkların bilincine vardıkları, zorlu bir cinsel kimlik belirleme dönemi yaşarlar. Aynı zamanda kızlara ve erkeklere özgü olduğunu düşündükleri bazı sivri davranışları yapmakta ısrar ederler. Farklı cinsiyetteki ebeveyne âşık olma eği­limi gösterirler ve erkekleri kızlardan ayıran beden­sel farklılıkları keşfetmeye istekli oldukları bir dö­nemden geçerler.

Farklı Cinsiyet Davranışlarını Ayırt Etmek

Bir grup okul öncesi çocuğu bir odaya koysak, bü­yük bir olasılıkla kızlar odanın bir köşesinde sessiz­ce oturarak nasıl evcilik oynayacakları konusunda fikir alışverişinde bulunurlar ve erkekler arabalarla ya da bloklarla ilgilenirler ve giderek daha yüksek sesle arabaları çarpıştırarak başka oyun senaryoları üretirler. Bu size abartılı gelebilir, ama çoğu aile ve öğretmen, toplumda yerleşmiş cinsiyet davranışları­nın 3-4 yaş çocukları tarafından özümsendiğini onaylayacaktır. Küçük çocukların üstünde yapılan pek çok araş­tırmadan sonra genellikle erkek çocuklarının koş­ma, tırmanma, yuvarlama, tekmeleme, zıplama gibi aktivitelerle ve kızların da bebekler ve daha sessiz diğer oyunlarla zaman geçirmeyi tercih ettikleri or­taya çıkmıştır. Bunun anlamı küçük çocukların kar­şı cinsten arkadaşlarla oynayamadığı değildir. Aslın­da, kızlar ve erkekler birlikte evcilik ve büyüklerin kıyafetlerini giyme gibi oyunlar oynarlar; okul önce­si yıllarda erkek çocukları topuklu ayakkabılar giy­mek ve küpe takmak gibi dişi roller deneyebilirler. (Babaları kızsa bile!) Bu ters giyinmeyle ilgili endişe­leriniz varsa, çocuğunuzun cinsel yönelmesinin okul öncesi yaşlardan çok daha önce geliştiğini ha­tırlamanız işe yarayabilir. Ayrıca çocukluktaki rolle­re bürünme oyunu cinsellikle dış görünüşlere duyu­lan meraktan çok daha az ilgilidir.

Farklı cinsiyetlerin rolleri, okul öncesi dönem ge­liştikçe birbirinden iyice ayrılır. Erkek çocuklar ev­de hiç duymamış olsalar bile, "Bebekler kızlar için­dir." gibi şeyler söyleyebilirler. Kızlar elbise giymek­te ısrar ederler ve annelerinin makyaj malzemeleri ile oynamak isterler. Kimse bunların nedenini kesin olarak bilemiyor, ama büyük bir olasılıkla bunun nedeni çocukların kendi zayıf inançlarıdır. Kendile­rine dair kavramları henüz çok yeni oluşmuştur. Bu yüzden kimliklerini abartarak daha olgun görünme ihtiyacı hissederler. Ayrıca, küçük çocuklar oldukça somut düşünme eğilimindedir. Onların düşüncesine göre, erkekler büyük ve güçlü olurlar, kızlar da elbise giyer, takı takarlar, erkeklerin ve kadınların en belirgin davra­nışlarını özümserler. Ama insanlar arasındaki daha az yüzeysel olan farklılık ve benzerlikleri henüz an­layamazlar. Onların mantığını anladığınızda, çocuğunuzun tercihlerinden endişelenmeyi ve erkeksi olmasın­dan dolayı ona kendini suçlu hissettirmenin bir an­lamı olmadığını anlayacaksınız. Hatta belki de cin­siyet konusunda size daha rahatlamış olarak gözü­kebilir. (Ayrıca okul çocukları bile büyüme çağına kadar cinsellikle fazla ilgilenmezler). Okul öncesi çocuğunuzun deneyimlerini geliştirmek isterseniz, oğlunuzu ya da kızınızı karşı cinsin geleneksel aktivitelerini yapma konusunda cesaretlendirebilirsiniz. Siz de katılırsanız, önerdiğiniz her şeye ilgi duya­caktır.

Aynı Cinsiyetten Olan Ebeveynle Özdeşleşmek

Kadın ve erkek rollerine duydukları büyük ilgi yü­zünden, okul öncesi çocuklar davranışlarını belirle­mek için aynı cinsiyetten olan ebeveynin rehberliği­ne ihtiyaç duyarlar. Bugüne kadar hep birlikteydi­niz, ama çocuğunuzun örnek aldığı kişi olarak bu yıllarda konumunuz daha da önemli olacaktır. Şimdi çocuğunuza erkek ve kadınlar hakkında ne tür mesajlar vermek istediğinizi düşünmenin tam sırasıdır. Geleneksel cinsiyet rollerini kuvvet­lendirmek istiyor musunuz? Ya da çocuklarınızın sizden daha farklı bir şekilde büyümesini mi istersi­niz?

Araştırmalar, çalışan annelerin çocuklarının, ev­de oturan annelerin çocuklarına göre cinsiyet rolle­rine daha geniş bir bakış açısı geliştirdiklerini gös­termektedir. Ama bu, evde oturan bir annenin ço­cuğunu daha dar ve kapalı bir bakış açısına mah­kûm ettiği anlamına gelmez. Eğer anne çocuklarıy­la top oynamak, bahçede çalışmak ve babayla birlikte tamirat yapmak gibi aktivitelerle daha açık fi­kirli bir dişi rolü sergilemeye bilinçli bir şekilde ça­balarsa, kadınların her çeşit işi yapmaya yetenekli olduğu mesajını verebilir. Ayrıca, babalar çocuk ba­kımı, yemek pişirme ve temizlik gibi işler yaparlar­sa, çocuklar da hem erkeklerin hem de kadınların pek çok yetenek ve sorumlulukları olduğunu anlar­lar.

İsterseniz Siz de Bu Makalemize Puan Verebilirsiniz.

Puan: 66/100 (126 Oy verildi)

En Çok Arananlar:
Yazar: Leylekler Getirdi
Google
Üye Giriş Paneli
Kullanıcı adı : Oturumumu sürekli açık tut
Şifre :
     
 
Mail ile paylaş

 

Çocuklarda Cinsel Eğitim
Kategorisindeki Diğer Konular
  • Yorumlar
  • Benzer konular
Sağlık Hamilelik / Gebelik
    Sosyal Ağlar
  • Bizi Google+'da bulun
Leyleklergetirdi.com içeriği bilgi nitelikli olup bir sağlık uzmanı tarafından yapılan teşhis ve tedavi yerine geçmez.
©2010- 2019 Leyleklergetirdi.com Tüm Hakları Saklıdır.

Yeni Mesaj
Alıcı:
Konu:
Mesaj:
 
Sil Onay
dd
  
Sil Onay
dd