Durumunuzu Seçiniz.
>

 

Ebeveynlerin bebeklerine yakın uyumalarının iki ana nedeni var­dır: Birincisi, uykuyu paylaşmak ebeveynlerin gün boyu kurmaya çalıştıkları bağlanmanın geceleri de sürmesini sağlar. Eğer bir be­bek gün içinde sürekli ağlıyorsa, geceleri başka bir odada ağlama­ya bırakılmaması mantıklıdır. Bebeğe yakın uyumak, bebeği askıyla taşımanın gece versiyonudur, ikincisi, uykuyu paylaşan bebekler daha iyi uyurlar ve bu annelerin de daha iyi uyumalarını sağlar. Di­ğer bir deyişle çok İşe yarar.

Bebekler daha iyi uyurlar. Bebeğe yakın uyumanın onun uyu­masına nasıl yardımcı olduğunu anlayabilmek için, öncelikle bebek­lerin nasıl uyuduklarıyla ilgili bazı temel bilgileri öğrenmeniz gerekir. Bebek uykusu yetişkinlerin uykusundan farklıdır. Uykunun farklı aşamaları olduğunu herhalde bilirsiniz; belli başlı uyku aşamaları şunlardır: Hafif uyku veya REM (hızlı göz hareketi) ve derin uykudur. REM aşamasında rüya görürüz, bu hafif uyku aşamasında bebeğin vücudu çok hareketlidir. Gözkapaklarının altında gözlerinin hareket ettiğini fark edersiniz, kıpırdanır, emme sesi ve başka sesler çıkarır. Derin uykudayken bebek hareketsiz ve sessizdir. Bebekler gece boyunca pek çok kez bu iki uyku aşaması arasında gidip gelirler. Bebek derin uykudan hafif uykuya geçerken hassas bir an yaşar. Bu geçiş anında uyanabilir ve yeniden uykuya dalması zor olabilir.

Bilim insanları bebeklerin hafif uykuda niçin bu kadar fazla zaman geçirdiklerini bilmemektedirler, ama uykunun REM aşamasının geli­şim açısından faydaları olduğu tahmin edilmektedir. Beynin gelişme­sine ve bağlantılar kurmasına yardımcı oluyor olabilir. Veya bebekler derin uykudayken kendilerini güvende hissedecek kadar olgunlaşmadıkları için olabilir. Eğer bebeklerin bu şekilde uyumalarının ardın­da iyi bir sebep olduğunu kabul ederseniz, onların sevdikleri birinin yanında uyumaları gerektiği de size daha mantıklı gelecektir. Annenin memesine veya babanın kollarına sokularak uyumak, sağlıklı bir uykuya dalma alışkanlığı yaratır. Bebek uykunun hoş bir deneyim olduğunu öğrenir. Uykuyu paylaşan bebekler sadece da­ha mutlu uyumazlar, aynı zamanda daha uzun süre uyurlar.

Bebek yalnızsa, uyanmak onun için korkutucu olabilir. Odada kimse yokken uyandığında, terk edilmiş olduğunu zanneder. Bebek annesinin yanında uyandığında korkmaz. Annesiyleyken her şeyin yolunda olduğunu anlar. Karnı açsa meme emebilir ve böylece uy­kuya dalabilir. Ve anne de tamamen uyanmak zorunda kalmadan, bebeği hafif uykudan derin uykuya geçerken ona uzanabilir, sırtını okşayabilir ve bu geçişi kolaylaştırabilir. Annesinin yanında uyuyan bir bebek olduğunuzu hayal edin. Ge­ce derin uykudan hafif uykuya geçerken o hassas uyanma anında, sesini ve kokusunu duyabildiğiniz, dokunabildiğiniz tanıdık birinin yanındasınızdır. Onun o aşina olduğunuz varlığı size güvenli bir şekilde "sorun yok, uyumaya devam et" mesajı verir ve siz de huzurlu bir şe­kilde o hassas uyanma anından derin uykuya geçebilirsiniz. Bebek­lerimizle uykuyu paylaşma deneyimlerimize ve birtakım araştırmalara dayanarak, annenin bebeğiyle uyumasının onların uyumaya devam etmelerini sağlamanın yanı sıra başka faydaları olduğuna da inanıyo­ruz. İleride öğreneceğiniz gibi, bebeğinize yakın uyumanın fizyolojik faydaları da vardır.

Anneler daha iyi uyurlar. Birlikte uyuyan anneler ve bebekler "gece uyumu" adını verdiğimiz bir deneyim yaşarlar: Uyku döngü­lerini birbirleriyle uyumlu hale getirirler. Anne bebeğinin varlığının far­kındadır ama birlikte rahat bir şekilde uyuyabilirler. Bebek uyandı­ğında birlikte uyanırlar, anne bebeğini emzirir ama yeniden uykuya dalmakta çok nadiren zorlanırlar. Anne bebeğiyle uyum içinde oldu­ğu için bebeğini inciteceğinden korkmaz. Bebeği herhangi bir ne­denle ona ihtiyaç duyarsa uyanacağından emindir.

Sıcacık yatağınızdan çıkmadan bebeğinizin gece ihtiyaçlarını karşılayabilmek kadar hoş bir şey olabilir mi? Geceleri sık sık me­me isteyen bebeklerin anneleri bile bu şekilde daha çok dinlenip güçlenirler. Böyle bir anneye gece ne zaman ve kaç kez emzirdiği­ni sorsanız hatırlamaz bile. (Zamanı düşünmediği için saate de bak­maz.) Sadece dinlenmiş olduğunu hisseder. Uykuyu paylaşan an­neler ve bebekler benzer uyku döngülerinden geçtikleri için, annenin uyku ritmi bebeğin uyanması yüzünden bozulmaz.

Bunu, bebeği başka bir odada uyuyan bir annenin durumuyla kıyaslayın. Tek başına uyuyan bebek uyanıp parmaklıklar ardında ağ­lı irken, derin bir uykuda olan annesini telaş içinde uyandırır. Anne ya­laktan fırlayıp bebeğinin yanına koşar. Sonra meme emebilmesi için bebeğini sakinleştirmesi gerekir (veya mutfağa gidip biberonu ısıtma- »ı gerekir). Bebek nihayet yeniden uykuya daldığında, anne onu ya­lağına yatırır ve kendisi de yeniden uyumaya çalışır. Sonraki bir saa­ti tavana bakarak geçirecek olursa, bunun etkilerini sabah hisseder.

Emzirmek daha kolaydır. Emziren anneler, bebekleriyle birlikte uyumayı çok severler. Emzirilen bebekler geceleri de sık sık meme isterler. Bebekle birlikte uyumak bunu kolaylaştırır. Annelerine yakın uyuyan bebekler, ayrı uyuyan bebekler gibi meme emmek için sık sık uyanmazlar. Bebek eğiticileri, bebeklerin geceleri sık sık uyan­malarını hoş karşılamazlar. Onlara göre eğer bir bebeği annesine daha az ihtiyaç duyacak şekilde eğitecekseniz, annenin gece boyu bebeğine yakın olmaması ve onu meme emmeye teşvik etmemesi gerekir. Bebek eğiticilerine göre, bebeğin geceleri uyanması ebeveynleriyle bağlanma ihtiyacını gösteren bir işaret değil, kırılması gereken bir alışkanlıktır. Oysa bebekleriyle birlikte uyuyan anneler bebeklerinin geceleri sık sık uyanmasından rahatsız olmazlar. Be­beği daha fazla emzirmek, daha fazla süt alması ve ona daha faz­la dokunmak bebeğin daha iyi gelişmesini sağlar. Ayrıca sık sık em­zirmek annenin süt üretimini de artırır ve anne sabahları göğüsleri süt dolu bir halde uyanmak durumunda kalmaz. Göğüslerin sütle dolup taşması kanalların tıkanmasına ve meme iltihabına yol açabi­lir. Geceleri sık sık uyanan bebekler anneleriyle yeniden yakınlaşır­lar; özellikle de gün içinde anne ve bebek birbirlerinden uzak kal­mışlarsa. Biberonla besleyen annelere kıyasla emziren anneler için, uyku döngülerini bebekleriyle uyumlu hale getirmek daha kolaydır. Genellikle bebekten az önce uyanırlar. Bebeğin memeye yapışmasına yardım ederler ve bebek emerken yeniden uykuya dalarlar, bebek meme emerken salgılanan hormonlar rahatlatıcı bir etki yapar ve bu sayede saat gece 2 bile olsa kolayca yeniden uyurlar.

Bebeklerin gelişmesine yardımcı olur. Uykuyu paylaşan bebekler daha iyi gelişirler; bunun anlamı sadece daha hızlı büyümeleri değil, fiziksel ve duygusal anlamda daha fazla gelişmeleridir. Bu gelişim avantajının nedeni nedir? Muhtemelen daha fazla beslenmenin yanı sıra daha fazla dokunulmak bebeğin gelişimini tetikler. Uyku esnasında anne ve bebek arasında daha fazla fiziksel temas olması, keyif için daha sık emzirilmeyi de beraberinde getirir. Bebek annesinin daha rahat olduğunu hisseder ve memede daha fazla zaman geçirir. Bebeğin daha fazla meme emmesi, daha fazla yağ içeren süt emmesini sağlar. Uyurken annenin prolaktin seviyeli yükselir, böylece emzirmeyle hafif bir öğleden sonra uykusu bir ara­ya geldiğinde süt üretimi artar. Uykuyu paylaşmanın yavaş gelişen bebekler için bir tedavi yöntemi olduğu XIX. yüzyılda bilinmekteydi;

1840 yılında yazılan bir çocuk bakımı kitabından yapılan alıntı bunu kanıtlamaktadır: "Eğer çocuk an azından ilk dört hafta boyunca, kış aylarında ve bahar aylarının başında annesinin yanında uyursa ve ayrı bir yatakta uyumak yerine annesinin sıcaklığını hissederse, ço­cuğun daha iyi gelişeceğine dair hiçbir şüphe yoktur."

Gündüzleri ayrı kalan anne ve bebekler için iyi bir telafi yoludur. Günümüzde ebeveynlerin yoğun yaşam tarzları göz önüne alındığın­da, uykuyu paylaşmak daha da önemli hale gelmektedir. Anne ve baba gün boyunca bebeklerinden uzak olunca, mahrum kaldıkları ten temasını geceleri birlikte uyuyarak telafi ederler. Bunu herkes gi­bi bebekler de bilir. Emzirilen bebekler annelerinden gün boyunca uzak kalınca geceleri daha sık meme emmek isterler. Çalışan ebe­veynlerin bebekleri bakıcı yanındayken daha fazla uyuyup geceleri daha fazla uyanık kalmaya ve anne babalarıyla birlikte yatağa gitme­ye çalışırlar. Bebekler gelişebilmek için ebeveynlerinden ihtiyaç duy­dukları şeyleri temin edebilmenin yolunu bulurlar. Siz de geceleri be­beğinizin varlığından keyif almaya başlarsanız, kendinizi daha mutlu hissedersiniz ve bebeğinizle daha iyi bağ kurarsınız.

Ebeveynler ile bebek arasında güven oluşmasını sağlar. Bebe­ğinizle birlikte uyumak, ona gece boyunca tek bir kelime bile etmeden "sen benim için önemlisin" mesajı vermenizi sağlar. Bebeğiniz stres içinde uyandığında yanında olmanız sayesinde ona derhal ve uygun bir şekilde cevap verebilirsiniz. Bu da bebeğinize, ihtiyaçları­nın karşılanması konusunda size güvenebileceğini ve ihtiyaç duyduğunda hep yanında olduğunuzu anlatır. Bu yöntemi eleştirenleri ve bebek eğiticilerini dikkate almayıp bebeğinizi yanınızda uyutursanız, verdiği işaretlere güvendiğiniz mesajını ona vermiş olursunuz.

Ya çocuklarınız henüz bebekken birlikte uyanırsınız ya da biraz daha büyüdüklerinde birlikte uyanmak zorunda kalırsınız.

İsterseniz Siz de Bu Makalemize Puan Verebilirsiniz.

Puan: 80/100 (194 Oy verildi)

En Çok Arananlar:
Yazar: Leylekler Getirdi
Google
Üye Giriş Paneli
Kullanıcı adı : Oturumumu sürekli açık tut
Şifre :
     
 
Mail ile paylaş

 

Doğumdan Sonra (Lohusalık)
Kategorisindeki Diğer Konular
  • Yorumlar
  • Benzer konular
Sağlık Hamilelik / Gebelik
    Sosyal Ağlar
  • Bizi Google+'da bulun
Leyleklergetirdi.com içeriği bilgi nitelikli olup bir sağlık uzmanı tarafından yapılan teşhis ve tedavi yerine geçmez.
©2010- 2019 Leyleklergetirdi.com Tüm Hakları Saklıdır.

Yeni Mesaj
Alıcı:
Konu:
Mesaj:
 
Sil Onay
dd
  
Sil Onay
dd